เว็ปนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทาน
ขออานิสงค์ในการสร้างเว็ปนี้มอบให้แด่บิดามารดาผู้ให้กำเหนิด และ เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า คือ นายสงัด เป่าพิษ ,นางบุญนำเป่าพิษ,นางสาวธิติมา เป่าพิษ,นางบัวไหล เป่าพิษ ,นายคำ เป่าพิษ,นางแสงคำ เป่าพิษ (นางแสงคำ สำวรรณเลิศ๗ และ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันทั้งที่ได้ล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ ด้วยความตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า นางสาวเฉลิมขวัญ เป่าพิษ ด้วยเทอญและขอให้ข้าพเจ้าสงมีความสุขคิดประสงค์สิ่งใดในสิ่งที่ถูกทำนองคลองธรรมแล้วขอให้ประสปผลสำเหร็จ โชคลาภ เงินทอง ร่างกายแข็งแรง ประสปผลสำเหร็จ ทุกประการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้อนไปเทอญ 

ข้าพเจ้า
นางสาวเฉลิมขวัญ เป่าพิษ  วันเกิด 21พฤศจิกายน 2521 ผู้จัดทำเพื่อวิทยาทาน